مهدک

مراقبت های همه جانبه‌ی دوران کودکی

معرفی اپلیکیشن مهدک

هوشمندانه مادری کنید

مادری کردن وظیفه مقدس زوجی است که انسانی را آفریده اند ومیخواهند به جهان تقدیم کنند. هوشمندانه والدی کردن یا مادری کردن تلاش هنرمندانه ایست که والدین هر دو بهم کمک میکنند که کودک به تمام توانمندیهای بلقوه خود برسد . هوشمندانه والدی کردن یعنی هدیه ای که بشما داده شده توانمندیهایی دارد که تلاش شما هر دو در کنار هم و با هماهنگی هم آنرا در وجود کودک شما بارور میکند

پدری کردن و هماهنگی

ما تلاش کرده ایم مطالب مهم، علمی و لازم را با زبان ساده از روز اول تولد بصورت روزانه تا پنج سالگی کودک، همزمان با رشد او در اختیارتان مادر و پدر بگذاریم تا شما بتوانید به موقع و همزمان با نیاز سنی کودک مراقبت های مورد نیاز او را بشناسید وبا هماهنگی والد گری مطلوب را به کودکتان هدیه دهید .

رشد مطلوب آیینه سلامت کودک است

رشد وزنی کودک نشانگر خوبی برای تغذیه وسلامت جسمی کودک است شما در مهدک با ثبت وزن و قد که پزشکتان اندازه میگیرد و یا کم کم با آموزشهای ما، خودتان قادر به انجام آن خواهید شد ، میتوانید منحنی رشد وزنی ، قدی و ترکیبی از تناسب قد و وزن را که شاخص توده بدنی نامیده می شود را در منحنی های کودک خود ببینید و از تغذیه مطلوب و رشد او مطمئن شوید .

امکانات اپلیکیشن مهدک

نمودارهای رشد و تحلیل آن‌ها

می‌توانید به نمودارهای رشد قد، وزن و BMI کودکتان دسترسی داشته باشید و تحلیل رشد را مشاهده کنید.

مراقبت های ضروری

در پایین صفحه واژه مراقبت های ضروری همانهاییست که مهم است و ما با ارسال آوای زنگ به شما توجه میدهیم که چه روز هایی مراقبتی را باید انجام دهید آنروز باید اقدامی را برای کودک انجام دهید.

هر روز با مهدک یار های جدید

شما هر روز مهدک یار های آنروز را دریافت می کنید که مشخص است نخوانده اید هر کدام برایتان آموزشی و پیامی دارد روی نوشته بزنید و ادامه آنرا بخوانید. برای ایکه مراقبتی نخوانده نماند واژه نخوانده اید روز بعد که سراغ مهدک میروید روی پامهای خوانده شده تان نیست وباز پیام های جدید با کلمه نخوانده اید مشخص شده است . این واژه بشما کمک میکند که پیامی را نادیده نگیرید .

رشد همه جانبه کودک

ما میدانیم تغذیه انحصاری با شیر مادر در شش ماه اول و شروع غذای کمکی طبق برنامه مهدک و ادامه تغذیه با شیر مادر تا پایان دو سالگی رشد جسمی و رشد عاطفی کودک شما را تامین میکند ولی در طول زمان از بدو تولد هر روز مهدک یار یا (مراقبت ها ی به موقع )،رشد اجتماعی ، مهارت های تکاملی ، توانمندیهای ذهنی کودک شما را شکوفا می کند .

سنجش دوره‌ای

در مهدک می‌توانید به طور دوره‌ای اطلاعات سنجش کودک خود را ثبت و روند تغییر آن را مشاهده کنید.

دو قلو و یا کودکان بیشتری دارید

اگر کودکان زیر 5 سال بیشتری دارید در مهدک این امکان وجود دارد که بتوانید با یکبار دانلود کردن اپلیکیشن مهدک تا سه کودک را همزمان ثبت کنید و برای هر کدام بر حسب سنشان مهدک یار های مناسب با سن را دریافت کنید و همچنین برای هر کودک قد و وزن را ثبت کرده و منحنی های هر کدام را روی صفحات جداگانه ببینید .